logo

Format

Format

El somni de Gulliver és una òpera mecànica per a marionetes automatitzades i tota l’escenografia està muntada sobre un remolc.

La música, composició original d’Elena Kats-Chernin, ha estat enregistrada prèviament per 10 cantants lírics i 10 instruments robotitzats ideats per Roland Olbeter.

Tots els elements de l’espectacle ─les marionetes, el vídeo, els llums, el so i els efectes especials─ es manipulen mitjançant un show control, un “cervell” que centralitza el moviment de les marionetes amb servomotors i pistons pneumàtics. El resultat és una sincronització i reproducció òptimes.

L’espectacle és autosuficient i només requereix d’una presa de corrent per funcionar. És per això que l’equip tècnic és mínim ─màxim tres persones─, que s’ocupa del muntatge i desmuntatge i del control de tots els elements de la representació.

El remolc que conté la caixa escènica es transporta amb un turisme.

És possible programar-ne diferents funcions diàries.

Durada aproximada: 74 minuts

Aforo aproximat: 180 persones